Disclaimer
Dock27 betracht met constante zorg en aandacht in de samenstelling van de op deze website getoonde informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie niet correct, onvolledig en/of verouderd is.

Deze website en de inhoud daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dock27. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om de site of onderdelen daarvan, in enige vorm of op enige wijze, te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dock27.

Dock27 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Dock27 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte (gevolg)schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

De website van Dock27 kan bepaalde (hyper)links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Dock27 worden gecontroleerd en/of onderhouden. Dock27 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.